Potato Wedge Cheese Pie

POTATOES

PAPRIKA

VEGETABLE OIL

FLOUR

BUTTER

SALT

425°F

                       

BAKE 30 MIN

MILK

TOMATO PASTE
JALAPEÑOS

SOUR CREAM

GRATED CHEESE

JALAPEÑOS

375°F

                       

BAKE 15 MIN