Tiny Poutine

potato

OIL

instant gravy

cheese curds